PERSONVERNERKLÆRING NORES SA

Sist oppdatert 10. juni 2024

Vi i Nores er opptatt av å følge gjeldende lover og regler når vi behandler de personopplysningene du gir oss.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og behandles for Nores SA.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personvernopplysninger gjennom avtalen med Nores SA, og generelle opplysninger om hvordan vi behandler dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernregler.

1. Vårt ansvar og dine rettigheter

Ansvarlig for innsamling og bruk av dine personopplysninger – Behandlingsansvarlig - er Nores SA (heretter Nores) ved administrerende direktør Marianne Lund.

Du kan kontakte oss på denne adressen:

Nores SA
Drammensveien 127
0277 Oslo
Org. Nr. 850 656 452
nores@nores.no
22 12 10 70

2. Innsamling, bearbeiding og bruk av personopplysninger

Nores samler inn personopplysninger fra sine medlemmer, leverandører og andre til ulike formål og på ulike grunnlag. Personopplysninger fra medlemmer, leverandører og andre næringsdrivende vil i det vesentligste være opplysninger som identifiserer kontaktpersoner hos disse. I det følgende omtales medlemmet, leverandøren etc og kontaktperson som du/dere. Endring av kontaktperson meldes til Nores på nores@nores.no.

Nores lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, eller så lenge Nores er forpliktet til dette etter loven.

Nores samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt i det følgende; Fullt navn, epost og telefonnummer.

2.1. Personopplysninger for innlogging til Nores medlemssider, www.nores.no/ www.nores.se

Som andelseier og medlem i Nores skal du gjøre dine innkjøp fra de leverandører som Nores har avtale med. Medlemmer og andelseiere skal være kjent med hvilke avtaler som gjelder, og denne informasjonen finner du på Nores.no, etter innlogging. Nores er derfor nødt til å lagre dine personopplysninger slik at du får tilgang til den informasjonen du er avhengig av. Etter innlogging pånores.no får dere også tilgang til bedriftens innkjøpsomsetning og bonusinformasjon i Business Analyze. Denne siden er også kun tilgjengelig via innlogging med epost og et personlig passord. Dette passordet er det kun du som kjenner til, og kan endre når du ønsker. Vi lagrer opplysningene i inntil 3 år etter at medlemsskapet er avsluttet i tilfelle vi skulle få behov for noe informasjon eller kontakt. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

2.2 Personopplysninger for innlogging til Nores leverandørsider, www.nores.no/ www.nores.se

Som leverandør til Nores har du ansvar for å rapportere inn våre medlemmers omsetning på nores.no. For å få tilgang til din leverandørside må du logge inn med epost og passord. Vi er derfor nødt til å lagre ditt navn og epost. Vi vil også sende deg informasjon om nye medlemmer og deres kontaktinformasjon per epost, og vi må kunne kontakte deg for spørsmål og informasjon vedrørende vår avtale. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

2.3 Personopplysninger ved netthandel på Buy at Nores (www.buynores.no)

For at du skal kunne bestille varer på Buy at Nores trenger vi bedriftens navn, leveringsadresse, fakturaadresse, ditt navn, epost og mobilnummer. Denne informasjonen er nødvendig for at leverandørene skal kunne sende dine varer, la deg motta oppdateringer for leveringen, og for å kunne kontakte deg vedrørende din bestilling når dette er nødvendig. Informasjonen kan du endre når som helst selv, ved å logge deg på dine sider. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

2.4 Bruk av personopplysninger Nyhetsbrev

Som medlem i Nores anser vi det som nødvendig at du mottar informasjon om hvilke leverandører og leverandøravtaler som til enhver tid er gjeldene. For å gjøre deg oppmerksom på når det er inngått nye avtaler, reforhandlet avtaler, bonusberegninger er ferdig eller annen relevant informasjon vil du motta nyhetsbrev fra oss. Vi sender deg nyhetsbrev ca en gang per måned.

Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev, bare benytt avmeldingslenken som står øverst i mailer du mottar fra oss. Vi benytter verktøyet eMarketeer til nyhetsbrev. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

2.5 Bruk av personopplysninger til Invitasjoner

I Nores strategiplan har vi som en av hovedmålsetningene at vi skal ha tilfredse medlemmer som føler seg vel ivaretatt og at Nores er en proaktiv rådgiver innen innkjøp. Vi arrangerer derfor faglige samlinger som Noresdagen, vinmesse, fagseminarer og sosiale arrangementer for våre medlemmer rundt om i landet. Arrangementene har høy deltagelse og blir verdsatt av våre medlemmer. Ønsker du ikke invitasjon til våre arrangementer kan du gi beskjed om det. Som andelseier i Nores vil man få likevel få skriftlig innkalling til Nores årsmøte. Nores er derfor avhengig av deres personopplysninger for å kunne sende dere innkalling. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

3. Personopplysninger til tredjepart

Nores forhandler avtaler med leverandørene på vegne av sine medlemmer. For at leverandørene til enhver tid skal vite hvilke medlemmer som skal ha de fremforhandlede betingelsene, og for at deskal kunne kontakte medlemmene for å opprette leveringsavtaler er de avhengig av å vite hvem dere er.

Ved inngåelse av nye leverandøravtaler vil de nye leverandører motta medlemslister med kontaktinformasjon til våre medlemsbedrifters hovedkontaktpersoner. Med hovedkontaktpersoner menes daglig leder/direktør, innkjøpsansvarlig og kjøkken og restaurantsjef.

Ved inntreden som ny medlem i Nores vil vi sende ut bedriftens navn, adresse, og kontaktinformasjon til hovedkontaktpersoner til alle våre leverandører. Alle våre leverandører er deretter selv behandlingsansvarlig for dine personopplysninger ifølge regelverket. Samarbeidspartnere vil kunne få innsyn i utvalgte opplysninger hvor det er nødvendig for å kunne utføre tjenester for Nores. I slike tilfeller inngår vi databehandleravtaler for å ivareta sikkerheten.

Ønsker du å vite hvilke databehandlere vi samarbeider med i dag, kontakt oss på nores@nores.no. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området

4. Dine rettigheter

Du kan til enhver tid få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og har rett til å be oss endre og/eller slette data om deg så fremt vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgiving eller andre forpliktelser vi har. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har rett til å trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter om personopplysninger vi har lagret om deg, send oss dine krav pr. epost – nores@nores.no eller post til adressen over.

5. Endringer i erklæringen

Dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom større endringer finner sted vil du bli varslet om dette.

For spørsmål og henvendelser angående denne erklæringen, ta kontakt med oss på:

Nores SA

Drammensveien 127
0277 Oslo
nores@nores.no
22 12 10 70