Nores är en medlemsägd inköpsorganisation för HoReCa- marknaden i Sverige och Norge, med en inköpsvolym på över 2,8 miljarder kronor och över 1200 medlemmar.

Som medlem i Nores kan du uppnå stora besparingar. Genom att samla stora inköpsvolymer får vi väldigt bra priser och vi har erfarna rådgivare som kan hjälpa dig att utnyttja avtalen optimalt. I tillägg har vi specialutvecklade IT-lösningar som gör det lätt för dig att handla rätt.

Våra medlemmar är väletablerade och profilerade aktörer, både enskilda företag och kedjor.

Nores - ett bra verktyg

”Vi kan fokusera på att göra ett bra jobb, och ta hand om våra gäster utan att behöva tänka på om vi har rätt leverantör och avtal för att nå våra mål.

Allt det tar Nores hand om, som spar både tid och pengar. Nores bonussystemet är ett unikt koncept som gör att vi har möjlighet att få ett ännu bättre resultat.”

Tommy Eriksson, Högberga Gård

I Sverige har Nores avtal med över 70 aktörer inom mat, dryck, non-food, utrustning, yrkeskläder, kortsinlösen, försäkring, telefoni och andra branschrelaterade varor och tjänster. I tillägg till de stora grossisterna och märkesproducenterna, samarbetar vi också med mindre lokala producenter.