Vi förenklar vardagen genom att ge dig de bästa inköpsvillkoren baserat på erfarenhet, nätverk och insikt.

SOLVATTEN

Soldriven livsförbättrare

 
“NORES satsar på SOLVATTEN för det hjälper människor leva ett friskt och värdigt liv”.

 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Som en del av NORES hållbarhetsarbete satsar vi nu på den svenska innovationen SOLVATTEN - en soldriven hushållsvattenrenare som hjälper fattiga människor och familjer till ett bättre liv. Samarbetet startades 2012 och vattenrenaren har nu kommit till nytta för fler än 10’000 personer tack vare engagemanget från oss medlemmaroch leverantörer. I årets samarbete vill vi göra SOLVATTEN tillgänglig för särskilt utsatta familjer i norra Uganda, ett land där bara en fjärdedel av befolkningen på 38 miljoner har rent vatten och elektricitet i hemmet.


VARJE KRONA GER DIREKT EFFEKT
För varje SOLVATTEN som vi kan ge så får en familj på 5-6 personer möjlighet att på egen hand rena sitt vatten. Flera studierhar gjorts på hur stor ekonomisk betydelse SOLVATTEN har för ett hushåll utan el och vatten och de visar att varje satsad krona ger 26 gånger i utväxling där den används.
“Solkraften är vår största naturtillgång och något som vi alla borde använda mer av. Idag hjälper SOLVATTEN cirka 200’000människor, och vi är så glada och tacksamma att se att det blir fler genom samarbetet med NORES” säger Petra Wadström, VDoch grundare.

 

Så här använder man Solvatten

 

HUR FUNGERAR DET?
SOLVATTEN utnyttjar en kombination av uppvärmning och UV-strålning vilket renarvatten på ett mycket effektivt sätt. Solens ultravioletta strålar släpps igenom UV transparentaytor och vattnet värms upp mot den svarta insidan. Synergieffekten som uppstår gör att sjukdomsalstrande mikroorganismer oskadliggörs. En indikator som ser ut som en glad smiley visar sig när processen är klar och vattnet är rent (i enlighetmed Världshälso- organisationen, WHO’s rekommendationer). Lysande, helt enkelt!