Vi förenklar vardagen genom att ge dig de bästa inköpsvillkoren baserat på erfarenhet, nätverk och insikt.

Miljöprofil

Nores funktion som inköpspartner för många miljömedvetna hotell- och restaurangverksamheter i Sverige och Norge gör att fokus på miljö måste vara stor.

Nores miljöprofil innebär bland annat ett löpande arbete med att följa upp att avtalsleverantörer och offererande potentiella leverantörer jobbar hårt för att minska sin påverkan på miljön. Detta handlar om bla minskade avfallsmängder, luftföroreningar, energi- och vattenförbrukning. Nores kräver att alla leverantörer och eventuella underleverantörer har en aktiv miljöprofil och ett åtgärdsprogram för miljön. Leverantörer ska organisera och driva sin verksamhet så att existerande och framtida nationella och/eller internationella miljökrav tillfredställs. Leverantören måste också kunna dokumentera verksamhetens miljöarbete. Alla varor ska vara märkta i förhållande till norska respektive svenska och internationella miljöbestämmelser.

Nores SA (administrationskontoret) är på väg att bli certifierat Miljøfyrtårn, för information om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no