Vi förenklar vardagen genom att ge dig de bästa inköpsvillkoren baserat på erfarenhet, nätverk och insikt.

OM NORES

NORES – LEDANDE PÅ INKÖP

Nores är en inköpsförening för den svenska och norska HORECA - marknaden.
Medlemmarna i föreningen är väletablerade och profilerade aktörer bestående av både enskilda, ägargrupperingar och kedjesammanslutningar. Den samlande inköpsvolymen för 2015 beräknas till ca 2,4 miljarder kronor.


Avtalssortimentet består av ett 70 tal leverantörer som tillsammans täcker de flesta behoven inom mat, dryck, non-food, tvätt etc. I tillägg till de stora leverantörerna och märkesproducenterna samarbetar Nores även med mindre producenter med typisk lokalprägel.
Nores inköpsförening har inget eget vinstintresse utan drivs helt och hållet  som ”non-profit”. Detta innebär att alla ekonomiska fördelar som framförhandlas med leverantörerna oavkortat går till medlemmarna, med avdrag för de administrativa kostnaderna.


Nores administration består av erfarna medarbetare med bakgrund i branschen och arbetsuppgifterna handlar om att hjälpa medlemmarna att reducera sina kostnader och optimera medlems företagens inköp. Nores använder sig av den senaste tekniken i sitt arbete, bland annat genom inköpsportalen buy@nores. Under året organiserar Nores lokala seminarier med aktuella fackteman för medlemmar och leverantörer, utbildningar, mässor med mer.


Önskar du mer information om Nores, vänligen kontakta medlemsavdelningen på telefon +47 22 12 10 70 eller mail: richard@nores.no, jon@nores.no eller jonas@nores.no .


VÅR BUSINESS ÄR DIN BUSINESS!!!