Vi förenklar vardagen genom att ge dig de bästa inköpsvillkoren baserat på erfarenhet, nätverk och insikt.

Bli medlem

BLI MEDLEM I NORES – FÅ TILLGÅNG TILL MARKNADENS BÄSTA VILLKOR

Ett andelsägarskap/andelsbrev i Nores kostar 20,000 NOK, pengar som återbetalas om man senare skulle lämna föreningen. För att kunna bli andelsägare krävs också att man har en inköpsvolym bland Nores avtalskategorier på över 3 Mkr/år (exkl. el och värme), samt att man lovar att vara lojal mot föreningens obligatoriska avtalskategorier. (Se länken Obligatoriska & Rekommenderade avtal” nedan för att se vilka leverantörer föreningen har avtal med).

Man kan också bli medlem i Nores om man är medlem i någon av de kedjor som är andelsägare i Nores. Vid ett sådant kedjemedlemskap finns inte kravet på en minsta inköpsomsättning eller någon kostnad, men kravet om avtalslojalitet kvarstår. En medlem som bryter reglerna om avtalslojalitet riskerar uteslutning ur inköpssamarbetet.

Om det skulle vara så att man i början av sitt medlemskap i Nores sedan tidigare är bunden i avtal med en icke Nores leverantör inom föreningens obligatoriska avtalskategorier, kan man under en övergångsperiod ansöka om att få dispens för detta (se "Dispensansökan" nedan). Får man dispens så skall man sedan, så snart avtalstiden med den tidigare leverantören gått ut, byta till en Nores leverantör inom samma avtalskategori.

För att få veta mer om Nores eller ansöka om medlemskap kontakta någon av våra inköpsrådgivare – se ”kontakta oss”-


Obligatoriska & Rekommenderade avtal 2017